Zmiana hasła

Podaj dotychczasowe i nowe hasło i naciśnij przycisk "Ustaw nowe hasło".